สาสน์จากนายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม

ประเภทสมาชิกค่าสมาชิก
1. สมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท
2. สมาชิกรายปี 600 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท 

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

1. ได้รับข่าวสารจากทางสมาคม
2. สามารถสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมในราคาสมาชิก
 

ทะเบียนสมาชิกสมาคม

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Recent Advances in Food Analysis 2021 (RAFA 2021)
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านสารพิษจากเชื้อราระดับชาติ "อุบัติการณ์ของสารพิษจากเชื้อราในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19"
ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา รองศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ พัวพลเทพ
The Conference will be postponed to the next year.
ขอแสดงความยินดี กับนายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. อำนาจ พัวพลเทพ ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
PlayPause
previous arrow
next arrow
 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ R […]
สารพิษจากเชื้อรา : ภัยเงียบในอาหาร
สารพิษจากเชื้อรา : ภัยเงียบในอาหาร
การจัดการวัตถุดิบอาหารที่มีความสุ่มเสี่ยงสารพิษจากเชื้อรา
การจัดการวัตถุดิบอาหารที่มีความสุ่มเสี่ยงสารพิษจากเชื้อรา
previous arrow
next arrow