สาสน์จากนายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม

ประเภทสมาชิกค่าสมาชิก
1. สมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท
2. สมาชิกรายปี 600 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท 

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

1. ได้รับข่าวสารจากทางสมาคม
2. สามารถสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมในราคาสมาชิก
 

ทะเบียนสมาชิกสมาคม

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านสารพิษจากเชื้อราระดับชาติ "อุบัติการณ์ของสารพิษจากเชื้อราในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19"
ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมสารพิษจากเชื้อราทุกท่านที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Recent Advances in Food Analysis 2021 (RAFA 2021)
ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา รองศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ พัวพลเทพ
The Conference will be postponed to the next year.
ขอแสดงความยินดี กับนายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. อำนาจ พัวพลเทพ ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
PlayPause
previous arrow
next arrow
 
การจัดการวัตถุดิบอาหารที่มีความสุ่มเสี่ยงสารพิษจากเชื้อรา
Modified Mycotoxin
สารพิษจากเชื้อรา : ภัยเงียบในอาหาร
สารพิษจากเชื้อรา : ภัยเงียบในอาหาร
สารพิษจากเชื้อรา : ภัยเงียบในอาหาร
สารพิษจากเชื้อรา : ภัยเงียบในอาหาร
previous arrow
next arrow