สมาคมสารพิษจากเชื้อราแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อราและความมั่นคงทางอาหารครั้งที่ 5 (ICM 2023) ได้ปิดฉากลงแล้วด้วยความสำเร็จอย่างมาก โดยได้รับความร่วมมือจากทุกท่านนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับ

นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อราแห่งประเทศไทย
ประธานจัดงาน ICM2023

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

บทความที่น่าสนใจ

ภาพ/วิดีทัศน์กิจกรรมสมาคม