นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อราแห่งประเทศไทย (Thai Society of Mycotoxicology) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมระดับนานาชาติ “World Mycotoxin Forum 2023” ณ Antwerp city, Belgium ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อราแห่งประเทศไทย (Thai Society of Mycotoxicology) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมระดับนานาชาติ “World Mycotoxin Forum 2023” ณ Antwerp city, Belgium ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ร่วมบรรยายและอภิปรายภายใต้ Theme: “Interactive Debate- A World Tour on Climate Change and the Battle Against Mycotoxins” ร่วมกับนายกสมาคมสารพิษจากเชื้อราในทวีปต่างๅ ทั่วโลก 8 สมาคมฯ และผู้แทนจาก 2 Private Sectors ชั้นนำของโลก โดยประกอบไปด้วย Professor Kiminori Shimizu (Japanses Society of Mycotoxicology), Professor Hans-Ulrich Humpf (Society of Mycotoxin Research, Germany), Professor Juan Manuel Palazzini (Latin American Society of Mycotoxicology), Dr. Lindy Rose (African Society of Mycotoxicology), Professor Yemisi Jeff-Agboola (Mycotoxicology Society of Nigeria), และผู้แทนจาก DSM-Firmenich และ Trilogy โดยมี Professor Sarah De Saeger (International Society of Mycotoxicology) และ Dr. Esther De Rycke, Ghent University, Belgium เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการรับมือ climate change ที่มีผลกระทบต่อการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในห่วงโซ่อาหารเพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อมูล (data base) โดยจะนำมาซึ่งวิธีป้องกันและการลดการปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ