ขอแสดงความยินดีกับกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ปี 2563

สมาคมสารพิษษจากเชื้อราแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติกับกรรมการสมาคมฯทุกท่านที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ปี 2563 ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยสามารถดูภาพกิจกรรมจาก สวพ.มก. ได้ที่ https://photos.app.goo.gl/XK6NktyNU8VrDoNn8