งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา ครั้งที่ 6 The 6th International Conference of Mycotoxicology and Food Security (ICM 2024) วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อราครั้งที่ 6 The 6th International Conference of Mycotoxicology and Food Security (ICM 2024) โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ กำหนดการต่างๆและการเปิดให้ลงทะเบียนจะเรียนแจ้งในลำดับถัดไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ICM2024 – Climate change & Mycotoxins: The world experience!