ภาพงานสัมมนา Multi residue screening seminar


ภาพงานสัมมนา Multi residue screening seminar setting the gold standard for multi residue detection with LC-MS/MS จัดโดยภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ฟีนิกซ์ จำกัด และสมาคมสารพิษจากเชื้อรา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่