23ต.ค./19

ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ที่ได้รับมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมส

Read More...
22เม.ย./19

ภาพบรรยากาศการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์งานวิจัยทางด้านสารพิษจากเชื้อรา ณ เมือง Wuhan สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพบรรยากาศการประชุมแลกเปลี่ยนคว

Read More...