ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Updated information of mycotoxin contamination in food and feed

เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Updated information of mycotoxin contamination in food and feed วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 506/507 ชั้น 5 โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA_WwipeepJVBPWjmAtcRmp6Nqg3SFXCVEhRBwMNAWtVNAyw/viewform