ประชุมคณะกรรมการสมาคมเพื่อเตรียมงานประชุม ICM2023

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานประชุม ICM 2023