บรรยากาศในงาน ICM2023 จบลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานประชุมวิชาการสารพิษจากเชื้อรา ครั้งที่ 5

ภาพบรรยากาศในงาน ICM2023 จบลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานประชุมวิชาการสารพิษจากเชื้อรา ครั้งที่ 5 ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมถึง invited speakers ทุกท่าน ตลอดจน sponsors ที่ให้การสนับสนุนนะคะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ