อัตราค่าสมาชิก

1. ค่าสมาชิกรายปี 600 บาท
2. ค่าสมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท

ใบสมัครสมาชิก