ภาพบรรยากาศการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์งานวิจัยทางด้านสารพิษจากเชื้อรา ณ เมือง Wuhan สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพบรรยากาศการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์งานวิจัยทางด้านสารพิษจากเชื้อรา ณ เมือง Wuhan สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2562 ในครั้งนี้ทางสมาคมสารพิษจากเชื้อรา นำโดย รศ.ดร.น.สพ.อำนาจ พัวพลเทพ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก Professor Dr. Peiwu Li, General Director, National Reference Lab for Biotoxin Detection, Lab of Quality and safety Risk assessment of Oilseed Products, Oil Crops Research Institute of CAASS ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณ Prof. Li และทีมงานทุกท่านของ Oil Crops Research Institute of CAASS ที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดียิ่งค่ะ