ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ Training workshop 2019


ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ Training workshop 2019 “An Update on Mycotoxin Analysis in Milk and Feed” ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 6 ชั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน