การปนเปื้อนและการประเมินการสัมผัสสารพิษจากเชื้อราชนิดต่างๆ ในข้าวที่จำหน่ายในประเทศไทย

การปนเปื้อนและการประเมินการสัมผัสสารพิษจากเชื้อราชนิดต่างๆ ในข้าวที่จำหน่ายในประเทศไทย

Journal of Food Protection