ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Update for sample preparation and analytical assays for mycotoxins in food and feed

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Update for sample preparation and analytical assays for mycotoxins in food and feed โดยคณะท่านวิทยากรจาก Oil Crop Research Institute (ORCI) AACS, Wuhan, China ซึ่งจัดโดยภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี** โดยสแกน QR code หรือลงทะเบียนผ่านลิงค์ด้านล่างค่ะ

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgd30geRvqgsvvc9-c6EGnTVpBflyPY3JT5Hu2BhFEPeoJUw/viewform