ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านสารพิษจากเชื้อราระดับชาติ “อุบัติการณ์ของสารพิษจากเชื้อราในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19”

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านสารพิษจากเชื้อราระดับชาติ “อุบัติการณ์ของสารพิษจากเชื้อราในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19” ในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นี้ สมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-5797537 หรือ email: fvetnyb@ku.ac.th สมาชิกสมาคมฯ สามารถสแกน QR code หรือ ลิงก์เข้าร่วมประชุม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWreGbAIBuafjdvcw3NX_QtityLEeAN2dOI-NZFIjqEDVYgQ/viewform เพื่อลงทะเบียนฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ธันวาคม 2564

กำหนดการ

กรรมการจัดงานประชุมวิชาการ