นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา รศ.นสพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ Pharmacokinetic of marbofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamemsis) ณ งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 14th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology, Wrocław, Poland ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2561 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Tags:

Comments are closed