ผศ.ดร.สพ.ญ.ศรัญญา พัวพลเทพ เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ประเทศอิตาลี

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศรัญญา พัวพลเทพ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง ISM-MycoKey Workshop Training Course 2017 “Rapid Methods for Mycotoxin Detection in the Food Chain” ณ Institute of Sciences of Food Production, National Research Council
เมือง Bari ประเทศ ITALY ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 ดูภาพเพิ่มเติม

Message us