รศ.ดร.น.สพ.อำนาจ พัวพลเทพ นายกสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมสารพิษจากเชื้อราแห่งประเทศไทย ไปศึกษาดูงานที่ Institute of Sciences of Food Production, National Research Council, Bari, Italy อิตาลี ในระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2560 ดูภาพเพิ่มเติม

Tags:

Comments are closed