ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมสารพิษจากเชื้อราทุกท่านที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=thaimycotoxin&set=a.1550196528678037