งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Recent Advances in Food Analysis 2021 (RAFA 2021)

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Recent Advances in Food Analysis 2021
(RAFA 2021) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.rafa2021.eu/