ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย สำหรับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง