นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อราได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ISWAVLD 2019

รศ.ดร.น.สพ.อำนาจ พัวพลเทพ นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อราได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายเรื่อง Multi-mycotoxin monitoring in food and beverages for assuring food safety ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of World Association of Veterinary Laboratory Diagnosis 2019 (ISWAVLD 2019) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

Message us