ภาพบรรยากาศในงานประชุมวิชาการนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา ICM2019

ภาพบรรยากาศในงานประชุมวิชาการนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา ICM2019 ที่จัดขึ้นในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ทางสมาคมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วิทยากรทุกท่าน คณะกรรมการสมาคมฯ หน่วยงานและบริษัทที่ให้การสนุนสนุนต่างๆ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความอนุเคราะห์ต่อไปในครั้งหน้า แล้วพบกันใหม่ปีหน้าค่ะ Click ที่นี่เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Message us