คณะกรรมการสมาคมฯประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติสารพิษจากเขื้อรา ICM 2019 และในโอกาสนี้ท่านนายกสมาคมฯ รศ.ดร.น.สพ. อำนาจ พัวพลเทพ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง ที่ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาจุลชีววิทยา สำนักวิทยาศาสตร์

Tags:

Comments are closed