ขอแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา รศ.นสพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
และคณะกรรมการสมาคมฯ ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ,
ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต, ผศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน และผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
สำหรับรางวัลผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ประจำปี 2559 Click ดูภาพทั้งหมดที่นี่

Tags:

Comments are closed