ประเภทสมาชิก ค่าสมาชิก
1. สมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท
2. สมาชิกรายปี 600 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท


Download (PDF, 247KB)